Home / Projekt współfinansowany z Programu Regionalnego Funduszy Europejskich

Projekt współfinansowany z Programu Regionalnego Funduszy Europejskich

Projekt współfinansowany z Programu Regionalnego Funduszy Europejskich

Projekt „Wprowadzenie okapów kuchennych marki GLOBALO na wybrane rynki zagraniczne” został współfinansowany ze środków Programu Regionalnego Funduszy Europejskich

Cele Projektu: Koncepcja internacjonalizacji wynika z naturalnych dążeń przedsiębiorstwa do: akceleracji własnego rozwoju gospodarczego, wzrostu rozpoznawalności marki i upowszechnieniu wizerunku rynkowego, tym bardziej, że biorąc pod uwagę dostępne zasoby i wysoki bufor mocy produkcyjnych rynek krajowy w coraz mniejszym stopniu ma charakter wysoce absorpcyjny. Poszukiwanie nowych rynków zbytu i międzynarodowych kanałów dystrybucji zapewni w długofalowej perspektywie bezpieczeństwo ekonomiczne, niezależność produkcyjną i pozwoli zdywersyfikować koszyk rentownych produktów.

Planowane efekty: Poszukiwanie nowych rynków zbytu i międzynarodowych kanałów dystrybucji zapewni w długofalowej perspektywie bezpieczeństwo ekonomiczne, niezależność produkcyjną i pozwoli zdywersyfikować koszyk rentownych produktów.

Wartość Projektu: 758 205.00 PLN

Wkład EFRR: 499 200.00 PLN

Translate »