Home / Archive by Category "Przetargi"

Archiwa

Informacja o wyborze Wykonawcy

Baner Globalo Unia Europejska
W związku z zakończeniem postępowania ofertowego z dn. 04.05.2017, dotyczącego realizacji zamówienia, przedmiotem którego było opracowanie nowego modelu biznesowego, w ramach planowanego do realizacji projektu pn. „Internacjonalizacja działalności gospodarczej firmy Krzysztof Błażowski GLOBALO MAX celem wprowadzenia okapów własnej marki na rynki zagraniczne”, związanego z internacjonalizacją działalności, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach w ramach Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, firma Krzysztof Błażowski GLOBALO MAX z siedzibą w Sanoku, przy ulicy Maków 10, informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, która została złożona przez: CC Consulting Sp. z o.o. Mołdawska 9 02-127 Warszawa NIP: 525 24 84 419 KRS: 0000360861 Informacja_o_wyborze_PDF

Unieważnienie postępowania ofertowego z dn. 02.05.2017

Baner Globalo Unia Europejska
W związku z występowaniem błędów w postępowaniu ofertowym z dn. 02.05.2017, dotyczącym przygotowania modelu biznesowego, związanego z internacjonalizacją działalności, zgodnie z pkt 18 przedmiotowego zapytania zamawiający unieważnia postępowanie. Informacja o ponownym wszczęciu postępowania została upubliczniona w dniu dzisiejszym, tj. 04.05.2017. Dokumentacja związana z zapytaniem ofertowym z dnia 04.05.2017 dostępna jest poniżej w linkach. Zapytanie ofertowe z dnia 04.05.2017  Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Oświadczenie

Zapytanie ofertowe z dnia 02.05.2017

Baner Globalo Unia Europejska

Firma GLOBALO MAX Krzysztof Błażowski ogłosiła zapytanie ofertowe na przygotowanie modelu biznesowego, związanego z internacjonalizacją działalności, celem wprowadzenia własnych produktów na wybrane rynki zagraniczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki realizacji oraz termin składania ofert i kryteria oceny znajdują się w specyfikacji zamówienia.

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 10.12.2014 r.

Firma GLOBALO MAX Krzysztof Błażowski informuje, iż rozstrzygnął postępowanie ogłoszone w dniu 10.12.2014r., w ramach projektu „Wdrożenie założeń strategii CSR 2014-15 dla firmy GLOBALO MAX (eko-okapy kuchenne marki GLOBALO, efektywni pracownicy i Zielone Biuro, edukacja klientów biznesowych)” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, dotyczącego realizacji wprowadzenia kodeksu etycznego przy współudziale pracowników firmy GLOBALO MAX. Kodeks ma dotyczyć wdrożenia zasad etycznych w miejscu pracy zarówno w relacjach wewnętrznych, jak i na zewnątrz firmy.

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 15.07.2014 r.

Firma GLOBALO MAX Krzysztof Błażowski informuje, iż rozstrzygnął postępowanie ogłoszone w dniu 15.07.2014 r., w ramach projektu „Wdrożenie założeń strategii CSR 2014-15 dla firmy GLOBALO MAX (eko-okapy kuchenne marki GLOBALO, efektywni pracownicy i Zielone Biuro, edukacja klientów biznesowych)” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, dotyczącego realizacji działań informatycznych i informacyjno-promocyjnych, których celem jest przekazanie klientom, kontrahentom oraz otoczeniu biznesowemu wiedzy z zakresu CSR oraz informacji, że GLOBALO MAX Krzysztof Błażowski wdraża w swojej firmie standardy CSR.

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 10.07.2014 r.

Firma GLOBALO MAX Krzysztof Błażowski informuje, iż rozstrzygnął postępowanie ogłoszone w dniu 10.07.2014r., w ramach projektu „Wdrożenie założeń strategii CSR 2014-15 dla firmy GLOBALO MAX (eko-okapy kuchenne marki GLOBALO, efektywni pracownicy i Zielone Biuro, edukacja klientów biznesowych)” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, dotyczącego realizacji działań dotyczących analizy produktów (GLOBALO vs. MIELE) – Etap I, i audytu u producentów – Etap II.

Ogłoszenie przetargu nr 1 z dnia: 10 lipiec 2014

Firma GLOBALO MAX Krzysztof Błażowski ogłosiła przetarg na analizę porównawczą okapów GLOBALO ( z serii Nidaro, Larto, Sareto) z okapami MIELE DA 6390 W ECO Rangehood, oraz na audyt wśród dwóch firm produkcyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki dostawy oraz termin składania ofert znajdują się w specyfikacji zamówienia.