Home / FAQ / 14. Czy należy stosować klapki zwrotne w okapie?

14. Czy należy stosować klapki zwrotne w okapie?

Klapy zwrotne montowane na wylocie wentylatora lub też w kanale wentylacyjnym służą przeciwdziałaniu cofania powietrza z pionu wentylacyjnego do pomieszczenia poprzez okap. W przypadku pracy okapu jako pochłaniacz montaż klap zwrotnych jest nieuzasadniony.