Home / FAQ / 48. Czy okap kuchenny nadaje się aby zamontować go nad żywym ogniem? Czy można flambirować potrawy?

48. Czy okap kuchenny nadaje się aby zamontować go nad żywym ogniem? Czy można flambirować potrawy?

Okapy kuchenne do użytku domowego nie nadają się do pracy nad otwartym ogniem. Pomimo faktu iż okap zbudowany jest z materiałów niepalnych nie podtrzymujących ognia to zabronione jest używanie pod nim otwartego ognia.Podyktowane jest to faktem iż w trakcie pracy okapu na wszystkich jego elementach osadza się tłuszcz który w kontakcie z otwartym ogniem może zapalić się.