Home / FAQ / 31. Czy okap ma wtyczkę z uziemieniem, czy bez uziemienia?

31. Czy okap ma wtyczkę z uziemieniem, czy bez uziemienia?

Okapy kuchenne mogą być wyposażone w przewód zasilający z uziemieniem lub bez. Zastosowany rodzaj przewodu zasilającego oraz wtyczka uzależniona jest od klasy ochrony przeciwporażeniowej danego modelu okapu.