Home / FAQ / 29. Ile żył jest w przewodzie zasilającym do okapu kuchennego?

29. Ile żył jest w przewodzie zasilającym do okapu kuchennego?

Ilość żył w przewodzie zasilającym uzależniona jest od klasy ochrony przeciwporażeniowej urządzenia. W przypadku okapów wykonanych w klasie drugiej (oznaczenie na tabliczce znamionowej parą kwadratów , jeden wpisany w drugi) przewód zasilający posiada dwie żyły : żyłę neutralną oraz fazową.  W przypadku okapów wykonanych w klasie pierwszej przewód zasilający posiada trzy żyły : żyłę neutralną , fazową oraz żyłę uziemienia.