Home / FAQ / 43. Jak montuje się filtr węglowy i jaki system montażu filtrów węglowych mamy nakręcane na silnik?

43. Jak montuje się filtr węglowy i jaki system montażu filtrów węglowych mamy nakręcane na silnik?

Filtry węglowe stosowane w okapach posiadają dwa systemy montażu. Pierwszy z nich polega na montażu bezpośrednio na obudowę wentylatora z obydwu jego stron. Aby zamontować filtr węglowy wpierw musimy prawidłowo dobrać typ filtra węglowego do posiadanego modelu okapu. Jeśli już posiadamy właściwy filtr węglowy wpierw należy otworzyć maskownicę/klapę, jeśli dany model okapu ją posiada, następnie demontujemy filtr/filtry aluminiowy/e. Ostatnim etapem montażu  filtrów węglowych jest przyłożenie do kratki bocznej wentylatora zwracając uwagę na kształt zaczepu na wentylatorze oraz kształt otworu w centralnej części filtra węglowego.Po dopasowaniu kształtów i przyłożeniu filtra do wentylatora należy go delikatnie obrócić w którąkolwiek stronę o kąt 45-100 stopni. Montaż drugiego typu filtrów węglowych polega podobnie jak w poprzednim wypadku na: prawidłowym doborze typu filtra węglowego do posiadanego modelu okapu, otworzeniu maskownicy/klapy, demontażu filtra/filtrów aluminiowych a następnie na montażu filtra węglowego na tylnej powierzchni zdemontowanego filtra aluminiowego. Obydwa filtry należy dopasować do siebie kształtem a wypusty filtra węglowego wsunąć w aluminiową ramkę filtra przeciwtłuszczowego.