Home / FAQ / 1. Jaki okap jest cichy?

1. Jaki okap jest cichy?

Głośność okapu jest bezpośrednio związana z przepływającym powietrzem. Im niższe wartości wydajności okapu to jego głośność będzie niższa. Drugą ważną kwestią dla cichej pracy okapu jest sposób jego podłączenia do kanału wentylacyjnego oraz zastosowane materiały. Jeśli tylko jest to możliwe to należy stosować gładkie kanały wentylacyjne bez zbędnych redukcji przekroju kanału z ograniczoną do minimum ilością kolanek.

Cicha praca okapu w trakcie jego użytkowania uzależniona jest także od drożności kanału i filtrów. Należy pamiętać aby co 35 godzin pracy wentylatora czyścić filtry aluminiowe.

Porównując okap pracujący jako wyciąg z pochłaniaczem, to zawsze okap prawidłowo podłączony do drożnego kanału wentylacyjnego będzie cichszy od okapu pracującego z filtrami węglowymi jako pochłaniacz.