Home / FAQ / 23. Jakie zastosować gniazdo w okapie kuchennym?

23. Jakie zastosować gniazdo w okapie kuchennym?

Gniazdo zasilające okap kuchenny przede wszystkim powinno spełniać wymagania przepisów budowlanych. Mając na uwadze iż większość okapów posiada przewód w wtykiem z uziemieniem zaleca się stosować gniazda z bolcem uziemiającym. Uwaga: W przypadku kiedy przewód zasilający okapu kuchennego wyposażony jest we wtyczkę z uziemieniem to taki okap wolno podłączać jedynie do gniazda wyposażonego w bolec uziemiający.